O podjetju


ELBI d.o.o.
Cesta 1. maja 75
4000 Kranj

Slovenija, EU

Matična št.: 5483883
ID za DDV: SI32670338

Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital: 50.000,00 EUR
Srg 1/02243/00

Telefon:  04 / 28 025 00
Faks:  04 / 28 025 10
E-pošta: info@elbi.si

TRR: SI56 0313 8101 2704 525
BIC: SKBASI2X (SKB banka, d.d.)