Trgovina ELBI

KOŠARICA

Košarica je trenutno prazna.

IP vrste zaščit

natisni

Velikokrat se srečamo z oznako IP (International Protection ali Ingress Protection), ki se pogosto pojavlja na električnih porabnikih. Oznaka IP govori o stopnji zaščite in je sestavljena iz črk IP, ter dveh številk. Prva številka govori o stopnji zaščite pred dotikom (npr. dotik s prstom) in tujimi predmeti (npr. vdor prahu). Druga številka pa govori o stopnji zaščite pred vodo. Če je vrsta zaščite podana samo za eno stopnjo zaščite, se namesto mankajoče številke napiše X (npr. IPX3 ali IP3X).

Prva številka:
0 - Nobene posebne zaščite.
1 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 50mm (velika tuja telesa).
2 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 12mm (srednje velika tuja telesa).
3 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 2,5mm (majhna tuja telesa).
4 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 1mm (zrnata tuja telesa).
5 - Zaščita pred škodljivim zaprašanjem notranjosti, popolna zaščita pred dotikom.

Druga številka:
0 - Nobene posebne zaščite.
1 - Navpično padajoča kapljajoča voda ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
2 - Navpično padajoča kapljajoča voda ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov, tudi ko stroj nagnemo za 15 stopinj iz njegove normalne lege.
3 - Pršeča voda, ki pada pod kotom do 60 stopinj proti vertikali, ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
4 - Voda, ki iz vseh smeri brizga proti stroju, ne sme imeti imeti nobenih škodljivih učinkov.
5 - Vodni curek iz šobe, ki je usmerjen iz vseh smeri proti stroju, ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
6 - Voda v viharnem morju ali voda v močnem curku ne sme vdreti v stroj v škodljivih množinah.
7 - Voda ne sme vdreti v stroj v škodljivih množinah, če je stroj potopljen v vodo pod določenimi časovnimi in tlačnimi pogoji.
8 - Stroj je primeren za trajno potopitev v vodo pod pogoji, ki jih podrobneje opiše proizvajalec.

Včasih je oznaki dodan še poseben simbol S ali M. Ta oznaka govori o tem ali je bila zaščita pred vdirajočo vodo dokazana pri stoječem (S) ali pri vrtečem se (M) stroju (npr. IP 55S).

Navodila so zgolj informativnega značaja, za morebitne napake, okvare in poškodbe ne odgovarjamo. Če ste v dvomih, pokličite strokovnjake podjetja ELBI.Potrebujete IP44 stikala?