Trgovina ELBI

KOŠARICA

Košarica je trenutno prazna.

Vezava senzorjev

natisni


Serijska vezava dvožilnih senzorjev


Padci napetosti v serijo vezanih senzorjev se seštevajo. Zato je breme na razpolago le razlika napetosti med vklopno napetostjo in padci napetosti na senzorjih. Priporočilo: v serijo vežemo največ tri senzorje.


 

Serijska vezava trižičnih senzorjev

Padci napetosti v serijo vezanih senzorjev se seštevajo. Zato je breme na razpolago le razlika napetosti med vklop no napetostjo in padci napetosti na senzorjih. Vsako stikalo mora biti sposobno preklapljati tok, ki je seštevek bremenskega toka in toka lastne rabe vseh preostalih senzorjev.

 

Vzporedna vezava dvožičnih senzorjev

Seštevek vseh preostalih tokov (tokovi skozi neprevodne senzorje) mora biti občutno manjši od držalnega bremenskega toka. Vzporedno vezavo izmeničnih senzorjev ne priporočamo.

 

Vzporedna vezava trižičnih senzorjev

Paralelna vezava trižičnih DC senzorjev je možna. Za zaporo tokov skozi kolektorske upore neprevodnih senzorjev priporočamo uporabo zapornih diod.