Trgovina ELBI

KOŠARICA

Košarica je trenutno prazna.

5 varnostnih pravil

natisni

1. IZKLOP NAPRAVE
Pred pričetkom dela na napravi jo je potrebno v celoti izklopiti, čeprav delamo le na majhnem delu naprave.

2. ZAVAROVANJE PROTI PONOVNEM VKLOPU NAPRAVE
Opremo s katero smo izvedli izklop je potrebno zavarovati proti ponovnem vklopu. Naprimer glavna stikala imajo velikokrat možnost uporabe ključavnice v ta namen.

3. UGOTOVITEV BREZNAPETOSTNEGA STANJA NAPRAVE
Breznapetostno stanje lahko ugotovi samo strokovnjak elektrotehnične stroke! Običajno se to preveri s faznim preiskuševalcem, vendar to ni vedno zanesljivo, saj le ta lahko sveti tudi zaradi inducirane napetosti sosednjih vodnikov. Za največjo zanesljivost je potrebno breznapetostno stanje potrditi z ustreznim instrumentom.

4. OZEMLJITEV IN KRATKA SKLENITEV
Dele na katerih izvajamo dela je potrebno ozemljiti in kratko skleniti.

5. PREKRIVANJE IN OGRADITEV BLIŽNJIH DELOV, KI SO POD NAPETOSTJO
Tako se izognemo naključnim dotikom delov pod napetostjo.

Navodila so zgolj informativnega značaja, za morebitne napake, okvare in poškodbe ne odgovarjamo. Če ste v dvomih, pokličite strokovnjake podjetja ELBI.